Es posa en funcionament el pantalà estacional del port esportiu de Roses

El pantalà flotant, que entra en funcionament avui, té capacitat per a 46 amarradors i pot acollir embarcacions de fins a sis metres d’eslora
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses, ha enllestit la instal·lació del pantalà estacional del port esportiu de Roses que a partir d’avui entra en funcionament. Es tracta d’un projecte pilot que té com a objectiu donar resposta a l’alta demanda que es produeix durant l’estiu a la Costa Brava. El nou pantalà flotant desmuntable té capacitat per a 46 embarcacions de fins a sis metres d’eslora i estarà en servei fins el setembre.


El Pla de Ports de Catalunya 2006-2015 estableix que el sector portuari de Girona, atesa la forta estacionalitat de la demanda d’amarradors i l’elevat nombre d’instal·lacions portuàries, adoptin actuacions alternatives als ports, com ara la instal·lació de pantalans flotants desmuntables, que s’adaptin a aquesta demanda.
És en aquest sentit, que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb Ports de la Generalitat i en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses, ha posat en funcionament la implantació d’un pantalà flotant estacional al dic de recer del Port de Roses per tal de donar cobertura a la demanda estiuenca i afavorir la nàutica esportiva d’embarcacions de petita eslora. Així, el DPTOP ha promogut aquesta instal·lació, l’empresa Ports de la Generalitat s’ha encarregat d’adquirir i instal·lar el pantalà, per un import de 81.125 euros i l’ajuntament de Roses el gestionarà a partir d’avui fins el setembre.Prova pilot

El projecte pilot que avui entra en funcionament, és un programa pioner que servirà d’experiència per la seva implantació els propers anys, a d’altres indrets del litoral gironí. Entre seus els objectius, destaquen:
· La seva instal·lació desmuntable redueix el mirall d’aigua ocupat i permet que el pantalà esdevingui una alternativa sostenible i compatible amb altres usos del litoral
· Afavorir la nàutica popular
· Millorar la qualitat de les aigües i del fons marí
· Oferir serveis complementaris als vaixells, com l’accés terrestre i amb vehicle o l’abalisament
El Port de Roses
La instal·lació d’aquest tipus d’amarratges estacionals requereix d’un seguit de condicionants físics i infraestructurals per tal de garantir el seu bon funcionament. En aquest sentit, el Departament de Política Territorial ha escollit el port de Roses per tal de dur a terme aquesta prova pilot.
Així, entre els seus avantatges destaquen l’emplaçament, el fàcil accés, la proximitat al casc urbà o la integració amb la resta d’usos i serveis portuaris. Igualment, l’amarratge estacional necessita estar instal·lat en àrees de poca agitació i onatge, condicions que la badia de Roses ofereix de manera natural

46 noves places d’amarratge

El pantalà flotant, que entra en funcionament avui, té capacitat per a 46 amarradors i pot acollir embarcacions de fins a sis metres d’eslora.
Es tracta d’una plataforma d’alumini amb una superfície trepitjable de fusta, de seixanta metres de llarg per dos metres d’ample que té instal·lats uns flotadors de polietilè i un sistema d’amarratges i pesos que garanteixen la seva estabilitat i redueix els moviments de les embarcacions en cas de vent intens. A més, la seva estructura lleugera, facilitarà les operacions de muntatge i desmuntatge del pantalà.
L’accés es farà des del moll, mitjançant una passarel·la de sis metres de llarg per un metre d’ample que està formada per una estructura d’alumini i baranes a cada banda de la passarel·la.
Les tarifes d´amarratge són
Quinzena 190,19 €
Mes 380,38 €
Temporada 760,77 €
Per informació adreçar-se a les oficines de PORTROSES

15 de juliol de 2008

Es posa en funcionament el pantalà estacional del port esportiu de Roses