Es posa en funcionament el pantalà estacional del port esportiu de Roses

Es posa en funcionament el pantalà estacional del port esportiu de Roses