Promoció del port de Roses com a destinació de grans eslores

Promoció del port de Roses com a destinació de grans eslores