Escola de vela

Conveni per a la gestió del centre municipal d'esports nàutics

El dia 8 d’abril de 2005 es va signar, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Roses, el conveni entre l’empresa municipal Port de Roses SA i el Grup d’Esports Nàutics de Roses (GEN), per a la cessió de la gestió i instal·lacions del Centre Municipal d’Esports Nàutics de Roses a favor del GEN.

El conveni va néixer de la voluntat d’unir esforços en la promoció de les activitats esportives nàutiques i relacionades amb el mar per part de les tres entitats, cedint la gestió del centre al Grup d’Esports Nàutics de Roses (GEN), entitat amb una llarga experiència en el camp de l’ensenyament dels diversos tipus de navegació a vela i esports nàutics, activitats que ve desenvolupant des de l’any 1980.

Amb l’aprovació d’aquest acord, l’Ajuntament ha volgut incidir en diversos objectius. D’una banda, fomentar el desenvolupament i la millora de la pràctica esportiva a la vila, treballant, molt especialment, en la formació integral dels nens i joves del municipi. Una altra línia d’actuació marcada és la de promocionar turísticament la vila, gràcies al potencial que ofereix el nou port esportiu, convertint-lo en un centre nàutic de relleu.

A partir dels pactes signats, el GEN gestiona el Centre municipal d’esports nàutics durant tres anys, prorrogables per períodes bianuals, i aconsegueix la cessió dels béns afectats al mateix. Entre aquests béns es troben l’edifici del centre, la rampa d’avarada i la platja seca adjacents, i les parts dels espigons que endeguen la riera de la Cuana.

A canvi, el GEN es compromet a desenvolupar les seves activitats d’acord a les línies de treball consensuades per les tres entitats. Així, en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses, es realitzen activitats adreçades a fomentar la participació dels vilatans, com ara els casals esportius d’estiu, les travessies de natació o les regates i els esdeveniments socials i populars.

D’altra banda, l’activitat del Centre municipal d’esports nàutics es dirigeix molt concretament a les escoles del municipi, amb una oferta de programes d’iniciació, promoció i pràctica d’esports nàutics i relacionats amb el mar, dins de l’horari lectiu dels escolars.

Per últim, el GEN treballa conjuntament amb l’Ajuntament de Roses i Port de Roses SA en la co-organització d’esdeveniments nàutics i de promoció turística.

El programa de gestió i d’activitats es finança amb les tarifes aprovades per a l'ús dels serveis i de les instal·lacions, amb aportacions que es realitzin des de l’Ajuntament o Port de Roses SA i amb els ingressos, ajuts i subvencions que, per l’organització de diferents actes, es puguin obtenir d’altres administracions o de la iniciativa privada.

S’estableix també la creació d’una comissió de seguiment, integrada per membres de les tres entitats, encarregada de vetllar pel correcte compliment del conveni, així com de l’aprovació del programa de gestió i activitats anual.

Web del Grup d’Esports Nàutics de Roses (GEN)