Avís legal i protecció de dades

Resum de la política de privadesa

- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
MP PORT DE ROSES, SA
A 17292590

- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Tractem les vostres dades amb la finalitat de complir amb l'objectiu i els serveis contractats, així com
perquè estigueu informats de l'activitat portuària i d'altres activitats organitzades per MP Port de Roses,SA, incloses la promoció i comercialització dels seus serveis.

- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució del contracte o de la relació comercial que teniu subscrita amb MP Port de Roses, SA.

- A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?
Els destinataris de la informació són tots els departaments de MP Port de Roses, SA necessaris per a gestionar els serveis contractats, incloent-hi la comunicació de les dades als subcontractistes dels quals sigui necessària la col·laboració per a l'exacte compliment de l'objecte contractual.
La negativa a facilitar les vostres dades, o a tractar-les, portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder-vos oferir els serveis contractats.
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i no se'n sol·liciti la finalització, i, en qualsevol cas, en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d'aplicació.
No se cediran les vostres dades a tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, llevat d'obligació legal.

- Quins són els vostres drets, en referència a les vostres dades personals?
Podeu exercir el vostre dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També podreu sol·licitar la portabilitat, la limitació i l'oposició del tractament de les vostres dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular.
 

Política de protecció de dades

Mitjançant aquest avís, MP PORT DE ROSES, SA , (en endavant "L'EMPRESA") informa els usuaris de la seva pàgina web www.portroses.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades Personals") per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a L'EMPRESA les Dades Personals requerides en el formulari de contacte. L'EMPRESA es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria. 

Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que L'EMPRESA en serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per L'EMPRESA o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb L'EMPRESA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de L'EMPRESA, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que L'EMPRESA ofereix actualment i en el futur. 

L'EMPRESA no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. L'EMPRESA o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de L'EMPRESA, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb L'EMPRESA a través del correu electrònic info@portroses.com

Ampliï la informació consultant la nostra política de Cookies