Port de Roses, SA

Port de Roses, SA, és una societat municipal de l'Ajuntament de Roses que té com a finalitat la construcció, comercialització i explotació del Port Esportiu de Roses. La filosofia de la nostra feina és donar a Roses un port esportiu de gran qualitat, tant per les instal·lacions com pels serveis que prestem a les tripulacions i embarcacions que ens visiten.


L’equip està constituït per

President:

 • Sra. Montserrat MINDAN CORTADA 
  (Alcaldessa de Roses)

Comissió executiva:

 • Pere Juanola i González (president)
 • Manel Pedreira Font (secretari)
 • Manel Garrido Lepe (vocal)

Consellers:

 • Sr. Carles PÀRAMO PONSETÍ
 • Sr. Pere JUANOLA GONZÁLEZ
 • Sr. Miquel GOTANEGRA PORTELL
 • Sr. Josep Mª ISERN SALA 
 • Sr. Michel Jean François FRUITET 
 • Sra. Maria DEL MAR LEON PARULL
 • Sr. Joaquim BUSCATÓ FIGUERAS
 • Sra. Mireia REYERO SALAZAR
 • Sr. Manel PEDREIRA FONT
 • Sr. Manuel GARRIDO LEPE

Secretari:

 • Sr. Francisco LUIS MUÑOZ CAMEO

Interventora accidental:

 • Sra. Mariel·lla ROIG GUITART
ADMINISTRACIÓ

Director tècnic:

 • Sr. Juan SÀENZ DE SANTA MARÍA ELIZALDE

Adjunta direcció:

 • Sra. Anna MARTÍ BARNEDA

Reserves:

 • Sra. Roser BLANCH FALCÓ
 • Sra. Pilar DE LA O IGLESIAS
MARINERIA

Cap Marineria:

 • Sr. Jordi FAGES ZAMORANO

Mariners:

 • Sr. Antonio MORENO ACEDO
 • Sr. Antonio PUJOL DE BODAS
 • Sr. Antonio VALERA GONZALEZ
 • Sr. Jose SANCHEZ GARCIA
 • Sr. Miquel CABRELLEZ FERNÁNDEZ
 • Sr. Marc OLLER ABAD
 • Sr. Qamil EJUPI VOKRRI

Mariners torn de nit:

 • Sr. Xavier ROM FONTDECABA