MP Port de Roses, SA

Port de Roses, SA, és una societat municipal de l'Ajuntament de Roses que té com a finalitat la construcció, comercialització i explotació del Port Esportiu de Roses. La filosofia de la nostra feina és donar a Roses un port esportiu de gran qualitat, tant per les instal·lacions com pels serveis que prestem a les tripulacions i embarcacions que ens visiten.


L’equip està constituït per

President

 • Sra. Montserrat MINDAN CORTADA 
  (Alcaldessa de Roses)

Consellers

 • Sr. Àngel TARRERO GONZÁLEZ
 • Sr. Carles PÀRAMO PONSETÍ
 • Sr. Francesc GINER BALLESTA
 • Sr. Joaquim BUSCATÓ FIGURES
 • Sr. Josep Maria ISERN SALA
 • Sr. Manel PEDREIRA FONT
 • Sra. Mar LEON PARULL
 • Sr. Miquel GOTANEGRA PORTELL
 • Sr. Pere GOTANEGRA JULIÀ
 • Sr. Pere JUANOLA GONZÀLEZ
 • Sr. Rolando MICHELET FALQUÉ

Secretària

 • Sra. Crisina POU MOLINET
 
ADMINISTRACIÓ

Gerent

 • Sr. Guerau CARRION FERRER

Director tècnic

 • Sr. Juan SÀENZ DE SANTA MARÍA ELIZALDE

Adjunta direcció

 • Sra. Anna MARTÍ BARNEDA

Reserves

 • Sra. Roser BLANCH FALCÓ
 • Sra. Pilar DE LA O IGLESIAS
MARINERIA

Cap Marineria

 • Sr. Antonio VALERA GONZALEZ

Mariners

 • Sr. Antonio MORENO ACEDO
 • Sr. Jose SANCHEZ GARCIA
 • Sr. Miquel CABRELLEZ FERNÁNDEZ
 • Sr. Qamil EJUPI VOKRRI
 • Sr. Marc HERRUZO WINSON
 • Sr. Xavier ROM FONTDECABA
 • Sr. Evaristo VIÑALES GRAU

Mariners torn de nit

 • Sr. Alexandre PASTOR MARGALEF
 • Sr. Màxim ROM SOLER