Notícies - Notícies

Dia Mundial de l’Aigua 2022. Aigües subterrànies, fer visible l’invisible.

Notícies | 22/03/2022

El 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua i aquest any es centra sobre les aigües subterrànies.

Història del dia: 

El Dia Mundial de l’Aigua sorgeix l’any 1992, a la Conferencia de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de Rio de Janeiro. Aquell mateix any, l’Assemblea General va adoptar la resolució per la que el 22 de Març de cada any fos declarat Dia Mundial de l’Aigua, sent l’any 1993 el primer any de celebració.

La importància de l’aigua.

El Dia Mundial de l’Aigua es celebra cada 22 Març per recordar-nos la rellevància d’aquest element bàsic per a la nostra vida. Tot i aquesta importància pel dia a dia de la nostra vida, 2.200 milions de persones viuen sense accés a aigua potable. L’objectiu d’aquesta celebració és conscienciar sobre la crisi mundial de l’aigua i la necessitat de trobar mesures per abordar-la per tal d’assolir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible Nº6.

Aigües subterrànies, fer visible l’invisible.

Enguany centrem el focus a les aigües subterrànies. Es tracta d’unes aigües que trobem sota terra, als aqüífers (els aqüífers son unes formacions de roques, sorres i graves que contenen importants quantitats d’aigua). Aquestes aigües, desprès d’alimentar manantials, rius, llacs i aiguamolls (com el de l’Empordà) es filtren cap als oceans. La seva principal font de recàrrega són la pluja i la neu que es filtren des de el terra i es poden extreure a la superfície mitjançant pous i bombes.

La vida no seria possible sense aquestes aigües. La majoria de zones àrides del planeta depenen totalment d’aquest recurs, que subministra una gran proporció de l’aigua utilitzada per a consum, sanejament, producció d’aliments i processos industrials. Així mateix, són essencials pel bon funcionament dels ecosistemes.

És per això que cal que les protegim de la sobreexplotació i la contaminació que actualment les amenaça, cosa que pot arribar a produir l’esgotament d’aquest recurs, pujades de preu en els processos de tractament i regeneració i fins i tot la paralització del seu us.

Dia Mundial de l’Aigua 2022. Aigües subterrànies, fer visible l’invisible.