Notícies - Notícies

El “PELICAN UN” inicia el servei de neteja de residus flotants al litoral.

Notícies | 25/06/2022

El servei es duu a terme en el conjunt de platges i cales urbanes del municipi, és a dir, Almadrava, Canyelles, Bonifaci, Palangrers, La Punta, La Nova, El Rastrell, Salatar i Santa Margarita, així com a tots els trams de costa que discorren entre elles.

Dimecres 15 de juny, el “PELICAN UN”, iniciava el servei de neteja de residus flotants al litoral de la població durant la temporada d’estiu, d’acord a l’encàrrec de gestió subscrit amb l’Ajuntament de Roses. El servei es duu a terme en el conjunt de platges i cales urbanes del municipi, és a dir, Almadrava, Canyelles, Bonifaci, Palangrers, La Punta, La Nova, El Rastrell, Salatar i Santa Margarita, així com a tots els trams de costa que discorren entre elles.

Els treballs es realitzen entre el 15 de juny i el 15 de setembre amb una embarcació tipus Pelicà convenientment equipada i consisteixen en la vigilància neteja dels residus sòlids flotants detectats a l’aigua, la seva separació diferenciada en funció de la tipologia de residu i el seu transport fins a terra, on són dipositats en el contenidor de reciclatge corresponent per a la seva posterior valorització. El servei també s’encarrega de l’extracció d’hidrocarburs en cas de vessaments al mar.

La recollida es duu a terme a les platges i cales fora de la zona de banyistes, i fins a una distància d’entre 200 i 250 metres des de la riba de la platja. Tot i així, en cas de detectar la presència de sòlids flotants, l’embarcació pot entrar puntualment dins de la zona de bany, sempre i quan no hi hagin persones pròximes a la zona d’actuació.

El “PELICAN UN” inicia el servei de neteja de residus flotants al litoral.