L'Ajuntament de Roses renova les auditores de les societats municipals

L'Ajuntament de Roses acaba d'adjudicar a dues empreses externes els serveis de control financer i auditoria dels comptes anuals de les societats municipals Port de Roses SA, Serveis Municipals de Roses SA (ROSERSA), i Promoció i Desenvolupament de Roses SL (Piscina Municipal de Roses), control que es ve fent efectiu des de la fundació de cadascuna d'elles.

L'Ajuntament de Roses renova les auditores de les societats municipals