Nova embarcació per al control i seguiment del nou sistema de fondeig a Roses

-

Nova embarcació per al control i seguiment del nou sistema de fondeig a Roses