Notícies - Notícies

Roses demana la concessió per 15 anys de la gestió del camp de boies de fondeig

Notícies | 16/04/2022

Ha inclòs a la petició el projecte per instal·lar morts ecològics entre Canyelles i cala Jóncols i l’actuació suposaria una inversió de 888.000 euros.

L’Ajuntament de Roses demana la concessió per 15 anys de la gestió del camp de boies per a embarcacions de lleure, a Capitania Marítima de l’Estat, perquè té la intenció d’invertir i posar al dia les instal·lacions, en termes de sostenibilitat ambiental i protecció del medi marí. Per això s’ha encarregat la redacció d’un projecte per a la col·locació de morts ecològics, entre Canyelles Petites i Jóncols. Per aquest estiu s’ha aprovat la col·locació de les boies a través del Pla d’Usos de la temporada.

El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, ha explicat que «l’objectiu nostre és que volem obtenir un període més llarg d’autorització, prou ampli per garantir les amortitzacions de les inversions que nosaltres volem posar». S’ha fet la petició adjuntant la informació del projecte que es vol portar a terme i que estarien estudiant.

Es tracta del projecte per a unes boies ecològiques. S’ha demanat la concessió a 15 anys i per obtenir-la, s’ha inclòs la redacció d’un projecte a càrrec de l’empresa Oceans Enginyeria Civil, S.L. El porta a terme l’enginyer tècnic d’obra pública Marc Cucurella.

El projecte s’h ha complementat amb un estudi tècnic ambiental a càrrec de la consultoria Submon que contempla la instal·lació de 234 boies de fondeig i 64 de perimetrals (les que defineixen l’àrea de fondeig). Giner ha explicat que es posarien a totes les cales, entre Canyelles Petites i cala Jóncols. El projecte contempla la retirada de tots els morts actuals que no compleixen la normativa i la col·locació de morts ecològics. L’actuació suposaria una inversió de 888.000 euros.

Si se’ls concedeix la concessió a 15 anys es pretén gestionar des de l’empresa municipal Ports de Roses.

Mentrestant, per aquest estiu es torna a regular a través del Pla d’Usos de Temporada del Domini Públic Marítim Terrestre. Està previst mantenir el número d’unes 200 boies entre totes les cales. Segons el regidor ja s’han substituït algunes malmeses i s’han anat incorporant algunes d’ecològiques, però el conjunt es farà si s’obté la concessió.

La inèrcia i la tradició és que fins ara els camps de boies s’han gestionat a partir d’autoritzacions anuals, tramitades en el marc dels plans d’usos de temporada, però aquesta manera de fer planteja problemes intrínsecs a la durada de l’autorització quan l’ajuntament s’ha de plantejar la realització d’inversions importants per posar al dia les instal·lacions, tal com s’ha posat sobre la taula.

Font: https://www.emporda.info/comarca/2022/04/12/roses-demana-concessio-per-15-64917702.html 

Roses demana la concessió per 15 anys de la gestió del camp de boies de fondeig